ران کامل گوسفندی(با برش مورد نظر شما)حدود3کیلو

$ 74.70

 • قیمت هر کیلو: 24.90 برش مطابق نظر مشتری محترم: -خورشتی بدون استخوان +ماهیچه + قلم _ خورشتی با استخوان + ماهیچه نوع برش را میتوانید در توضیحات یا زمانی که با شما برای هماهنگی تماس گرفته می شود ذکر کنید.
 • 1
سردست کامل گوسفندی(با برش مورد نظر شما)حدود2.5کیلو

$ 59.99

 • قیمت هر کیلو: 23.99 برش مطابق نظر مشتری محترم: 1-خورشتی بدون استخوان +ماهیچه + قلم 2- خورشتی با استخوان + ماهیچه نوع برش را میتوانید در توضیحات یا زمانی که با شما برای هماهنگی تماس گرفته می شود ذکر کنید.
 • 1
دنده گوسفدی (Lamb rib)

$ 6.99

 • قیمت هر کیلو: 17.49
 • 1
Beef Steak حدود 160 گرم

$ 2.99

 • قیمت هر کیلو: 17.99
 • 1
فو فیله 400گرمی Faux fillet beef

$ 9.59

 • قیمت هر کیلو کیلویی 23.99
 • 1
راسته گوسفندی حلال (شیشلیک) 350 گرمی

$ 10.49

 • وزن محصول تقریبی است. قیمت هر کیلو 29.90 دلار. قیمت نهایی با توجه به وزن بسته تعیین خواهد شد.
 • 1
گردن گوسفندی حلال (900 گرمی)

$ 22.41

 • وزن محصول حدودی می باشد. قیمت هر کیلو 24.90 دلار.
 • 1
گوشت گوساله چرخی حلال 400 گرمی

$ 6.49

 • قیمت هر کیلو 15.99
 • 1
گوشت گاوی چرخی حلال 400 گرمی

$ 4.49

 • وزن محصول تقریبی است. قیمت هر کیلو 10.9 دلار. قیمت نهایی با توجه به وزن بسته تعیین خواهد شد.
 • 1
گوشت مخلوط (گوساله گوسفندی) چرخی حلال 400 گرمی

$ 7.59

 • وزن حدودی است. قیمت هر کیلو 18.99 دلار
 • 1
گوشت گاوی خورشتی ریز حلال 300 گرمی

$ 4.49

 • وزن محصول تقریبی است. قیمت هر کیلو 14.99 دلار. قیمت نهایی با توجه به وزن بسته تعیین خواهد شد.
 • 1
گوشت گاوی خورشتی (درشت) حلال 400 گرمی

$ 5.59

 • وزن محصول تقریبی است. قیمت هر کیلو 13.90 دلار. قیمت نهایی با توجه به وزن بسته تعیین خواهد شد.
 • 1
گوشت گوساله خورشتی حلال 400 گرمی

$ 7.49

 • وزن محصول تقریبی است. قیمت هر کیلو 18.49 دلار. قیمت نهایی با توجه به وزن بسته تعیین خواهد شد.
 • 1
گوشت گوسفندی خورشتی حلال 400 گرمی

$ 12.39

 • وزن محصول تقریبی است. قیمت هر کیلو 30.90 دلار. قیمت نهایی با توجه به وزن بسته تعیین خواهد شد.
 • 1
drumstick 8 تایی حلال (1 کیلویی)

$ 4.99

 • وزن ها حدودی است. قیمت 1 کیلو 4.99 دلار
 • 1
سینه مرغ بدون پوست حلال (4 عددی) (1 کیلو)

$ 13.49

 • وزن ها حدودی است.قیمت هر کیلو 13.49 دلار.
 • 1
مرغ کامل حلال (حدودا 1.8 کیلویی)

$ 10.79

 • قیمت و وزن حدودی است. قیمت هر کیلو 5.99 دلار.
 • 1
ران مرغ حلال (بدون پوست) 4 عددی (1 کیلو)

$ 5.99

 • وزن محصول حدودی می باشد. قیمت هر کیلو 5.99 دلار
 • 1
ران مرغ حلال (با پوست) 4 عددی

$ 5.59

 • وزن حدودی است. قیمت هر کیلو 4.49
 • 1
بال و کتف حلال 650 گرمی

$ 5.19

 • قیمت و وزن محصول حدودی است. قیمت هر کیلو 7.99 دلار
 • 1
دست کامل دل، جگر و قلوه (1 کیلو)

$ 21.90

 • قیمت و وزن به صورت حدودی است.
 • 1
زبان گوسفندی حلال 6 عددی (حدود600 گرم)

$ 8.39

 • وزن محصول حدودی می باشد. قیمت هر کیلو 13.99 دلار.
 • 1
زبان گوساله حلال یک عددی

$ 8.55

 • وزن محصول تقریبی می باشد. قیمت هر کیلو 18.99
 • 1
کله کامل گوسفندی

$ 6.99

 • قیمت هر عدد کله کامل گوسفندی با زبان و مغز
 • 1
سیراب شیردان گوسفندی 400 گرمی

$ 5.15

 • قیمت هر کیلو: 12.90
 • 1