خورشت کرفس آماده گیلانی

$ 3.99

 • بسته بندی طبق آخرین تکنولوژی اروپا. بدون مواد نگهدارنده. بدون گوشت
 • 1
خورشت قیمه بادمجان آماده گیلانی

$ 3.99

 • بسته بندی طبق آخرین تکنولوژی اروپا. بدون مواد نگهدارنده. بدون گوشت
 • 1
خورشت قرمه سبزی آماده گیلانی

$ 3.99

 • بسته بندی طبق آخرین تکنولوژی اروپا. بدون مواد نگهدارنده. بدون گوشت
 • 1
خورشت قیمه سیب زمینی آماده گیلانی

$ 3.99

 • بسته بندی طبق آخرین تکنولوژی اروپا. بدون مواد نگهدارنده. بدون گوشت
 • 1
خورشت قرمه سبزی بدون گوشت

$ 4.90

 • خورشت قرمه سبزی آماده بدون گوشت چیکا با قابلیت استفاده آسان.
 • 1
خورشت قیمه بدون گوشت

$ 3.99

 • خورشت قیمه بدون گوشت چیکا با قابلیت استفاده آسان.
 • 1
خورشت فسنجان آماده گیلانی

$ 5.99

 • بسته بندی طبق آخرین تکنولوژی اروپا. بدون مواد نگهدارنده. بدون گوشت
 • 1
خوراک لوبیای آماده گیلانی

$ 3.99

 • بسته بندی طبق آخرین تکنولوژی اروپا. بدون مواد نگهدارنده. بدون گوشت
 • 1
آش رشته آماده (گیلانی)

$ 4.99

 • بسته بندی طبق آخرین تکنولوژی اروپا. بدون مواد نگهدارنده. بدون گوشت
 • 1
کشک بادمجان آماده

$ 4.99

 • بسته بندی طبق آخرین تکنولوژی اروپا. بدون مواد نگهدارنده. بدون گوشت
 • 1
خورشت کرفس با قارج

$ 5.90

 • خورشت کرفس آماده بدون گوشت همراه با قارج
 • 1
آش شله قلمکار با قارچ

$ 5.90

 • آش شله قلمکار آماده، بدون گوشت همراه با قارج
 • 1
خورشت قرمه سبزی با قارج 475 گرمی

$ 5.90

 • خورشت قرمه سبزی آماده بدون گوشت،همراه با قارچ.
 • 1
خورشت قلیه با قارج

$ 5.90

 • خورشت قلیه آماده، بدون گوشت همراه با قارج
 • 1
مایه خورش قیمه سیب‌زمینی

$ 4.99

 • مایه خورش قیمه سیب زمینی بدون گوشت
 • 1
مایه خورش قرمه سبزی

$ 4.99

 • مایه خورش قرمه سبزی بدون گوشت
 • 1